Liver Sub-Committee Members:
Name
Dr.R.A.Sastry
Dr.SharathPutta
Dr.N.Bheerappa
Dr.Sukanya
Dr.R.Pratap Reddy
Dr.Ch.Madhusudan
Dr.K.Ravindranarh
Dr.Balbir Singh
Dr.DharmeshKapoor
Dr.P.N.Rao
Dr.PradeepRebela
Dr. Manish Varma
Dr. SrinivasPrabuChava
Dr. SanthoshEnaganti
Dr. Guru N Reddy
Dr. Tom Cherien
Members
Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Hospital Name
KIMS
KIMS
NIMS
NIMS
OMC
OMC
Global Hosp
Global Hosp
Global Hosp
AIG
AIG
Apollo
KIMS
Apollo
Continental
Global
Kidney Sub-Committee Members:
Name
Dr.PVLN Murthy
Dr. swarnalatha
Dr.Saharia
Dr.Gangadhar
Dr. Siva kumar
Dr.Somasekher
Dr.Rajasekher, Cakravrthy
Dr.ManishaSahay
Dr. T. Jagadeshwar
Dr. Satti Reddy
Dr. D. Sridar
Dr. PandurangaRao
Members
Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Hospital Name
NIMS
NIMS
KIMS
NIMS
SVIMS
Apollo
Star
Osmania
Gandhi
KIMS
Global
Osmania
Heart and Lung Sub-Committee Members:
Name
Dr.A.G.K.Gokhale
Dr.NitinKabra
Dr.R.V.Kumar
Dr.M.Gopichand
Dr.MarkendeyaSarma
Dr.Ramasubramanyam
Dr.Krishna kumar
Dr.K.Subhakar
Dr.R.Vijai Kumar
Members
Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Hospital Name
Apollo Hospital
GME/GH
NIMS
Star Hospitals
OMC/OGH
Care Hospital
OMG
Yashoda sec-bad
Forensic Medicine Sub-Committee Members:
Name
Dr.Taqiuddin Khan
Dr.J. Jayaraju
Dr.T. Krupal Singh
Dr.T. Saisudeer
Dr.B.V. Naga Mohan Rao
Dr.R. Sudha
Dr.W. Sandhyamanohar
Dr.T.T.K. Reddy
Dr.P. Uma MaheshwarRao
Dr.Shankar,
Dr.K.Janardhan
Dr.Mamtha
Member
convener
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Hospital Name
Osmania
Gandhi
Warangal
Karnool
Kakatiya
Osmania
Gandhi
Guntur
Rangarya
Ananthapur
Osmania
SVIMS
Neurology & Neurosurgery Sub-Committee Members:
Name
Dr. Vengamma
Dr.VijayaSaradhi
Dr.Suryaprabha
Dr.P. Dhairyavan
Dr.Ramesh
Dr.LaxmanRao
Dr.Ananth
Dr.R. Kiran Kumar
Dr.Naveen Kumar Venijalla
Dr.Ravi Suman Reddy
Dr.Seethajayalaxmi
Dr.Subba Reddy
Dr.G. ButchiRaju
Dr. Satyavara Prasad
Members
Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Hospital Name
SVIMS
NIMS
NIMS
Gandhi Hospital
Osmania Hospital
Osmania Hospital
Kurnool Med.Coll
YashodaMalakpet
Global Hospital
YashodaMalakpet
KIMS, Hospital
Apollo Hospital
AMC ,Vizag
Vizag
Awareness Sub-Committee Members:
Name
Dr.P.Dhairyawan
Dr.Sheshadri CAS, RMO
Mrs. V.S.Anuradha
T.Rama Devi
Mr.Balaji
SmtNavyavani
Dr.Sandeep Kumar
Mr.Praveen Kumar
Mr.BattaSubrahmanyam
Dr.T.Ajit Singh
Dr.A. Bhaskar Rao
Dr.M.V.Rao
Dr.A.S.Murthy
Dr.Koti Reddy
Dr.Kavitha, RMO
Dr.Valli
Dr.Purna
Dr.P.V.Rao
Members
Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Hospital Name
Gandhi Hospital
Gandhi Hospital
NIMS
Global Hospital
Asian GE
Deccan Hospital
Apollo Hospital
Aware Global Hospital
Care Hospital
Yashoda Hospital
Yashoda Malakpet
Asian Nephrology&Urology
Continental Hospital
Mohan Foundation
Osmania General Hospital
Osmania General Hospital
KIMS
Star Hospitals